การควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนครมีข้อดีทั้งในแง่การทำตลาดที่เกื้อกูลกันและสวัสดิการพนักงาน

  
     ผู้อำนวยการพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ระบุ การควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯมีข้อดีทั้งในแง่การทำตลาดที่เกื้อกูลกันและสวัสดิการพนักงาน
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) กล่าวถึงกระแสข่าวกรณีจะมีการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนครว่า เรื่องดังกล่าวพร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล หากมีการควบรวมจริงก็มีข้อดีหลายประการ ทั้งในแง่การทำการตลาดที่สำนักงานพัฒนาพิงคนครจะทำตลาดครั้งเดียวและส่งต่อลูกค้าให้ในกลุ่มพิงคนครทั้งหมดได้ ขณะเดียวกันสวัสดิการพนักงานก็ดีกว่าเดิมจากเดิมที่เบิกให้บุตรได้อย่างเดียว ปัจจุบันสามารถเบิกให้บิดา-มารดาได้ด้วย
ผู้อำนวยการพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) กล่าวในตอนท้ายว่าไม่ทราบเรื่องที่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกลุ่มเชียงใหม่อารยะ แสดงความเห็นคัดค้านการควบรวมดังกล่าว โดยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าว
 
3 สิงหาคม 2556 , 18:10 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่