ตัดแต่งกิ่งไม้ถนนสุเทพ เพื่อปรับภูมิทัศน์ และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดในช่วงฤดูฝน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดแต่งกิ่งไม้ถนนสุเทพ เพื่อปรับภูมิทัศน์ และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดในช่วงฤดูฝน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ออกปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งกิ่งไม้ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดสาย เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ในช่วงฤดูฝนที่มักจะมีลมพัดแรง นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่กล่าวว่า ในช่วงนี้ ฝนตกบ่อย กิ่งไม้ ใบไม้ มักจะหักโค่นตกลงมาใส่ยานพาหนะที่วิ่งไป-มา บนท้องถนน กิ่งไม้ยังแผ่ไปยังสายไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณต่าง ๆ อาจจะก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ จึงได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ในถนนสายต่าง ๆ โดยเริ่มที่ถนนสุเทพก่อน โดยจะใช้เวลา 2 วัน หลังจากนั้นจะดำเนินการในถนนสายอื่น ๆ ต่อไป
สำหรับกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดจำนวนมาก เทศบาลนครเชียงใหม่จะนำไปย่อยสลายทำปุ๋ยเพื่อใช้ในพื้นที่สาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่และประชาชนที่ต้องการต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน หากมีการตัดกิ่งไม้ ใบไม้ อย่าจอดรถไว้บริเวณใกล้เคียง เพราะอาจจะเป็นอันตราย กิ่งไม้หล่นใส่ได้
 
3 สิงหาคม 2556 , 18:10 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่