กิจกรรมบริจาคโลหิตพระราชกุศลเฉลิมชนม์81พรรษา

  
    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมชนม์ 81 พรรษามหาราชินี
นางสุจิตรา สัตยารักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมชนม์ 81 พรรษามหาราชินี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ องค์อัครราชินูปถัมภกสภากาชาดไทย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ บุคลากรภายในองค์กร และสมาชิกชมรม ผู้บริจาคโลหิต คนสวนดอก ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อรณรงค์ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมหามงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อันเป็นการส่งเสริมค่านิยมให้มีเมตตา เพราะการบริจาคโลหิตเหมือนให้ชีวิตแก่ผู้อื่น ช่วยสร้างสามัคคีให้ร่วมมือกันประกอบกรรมดี โดยเริ่มต้นจากการบริจาคโลหิตในวันเกิดของคนที่เป็นที่รัก เคารพ และผู้มีพระคุณตลอดจนเผื่อแผ่ผลบุญทดแทนพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด พร้อมทั้งกลับมาบริจาคในครั้งต่อไปอีก 3 เดือนต่อมา นับเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้มีผู้บริจาคที่มีคุณภาพและยั่งยืนเพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโลหิตและการบริจาคโลหิต การบรรยายวิชาการ พร้อมทั้งการตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิตอีกด้วย สำหรับประชาชนที่ประสงค์ร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-945624
 
6 สิงหาคม 2556 , 16:13 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์-พงศกร สวท.เชียงใหม่