การปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาททำให้ต้องปรับลดแรงงานลงร้อยละ 10 หากการเมืองไม่นิ่งจะยิ่งซ้ำเติมภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

  
    รองประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือระบุ การปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาททำให้ต้องปรับลดแรงงานลงร้อยละ 10 หากการเมืองไม่นิ่งจะยิ่งซ้ำเติมภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
นายวีระยุทธ สุขวัฑฒนโก รองประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กล่าวถึงผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาทว่า ธุรกิจของตนเกี่ยวกับเสื้อผ้าได้รับผลกระทบอย่างมากต่อเนื่องตั้งแต่ประกาศบังคับใช้มา 1 ปีแล้ว ส่งผลให้ต้องปรับลดแรงงานลงร้อยละ 10 และไม่จ้างเพิ่ม ให้พนักงานทำงานหลายหน้าที่ ใช้วัตถุดิบในประเทศ ช่วยลดต้นทุน โดยเห็นว่าเอกชนต้องพยายามปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้ พึ่งตนเองให้ได้ ขณะที่การช่วยเหลือของภาครัฐนั้นมองว่าเป็นส่วนน้อยที่ อยากให้เพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเงินกู้ให้มากกว่าเดิมและขยายวงเงินให้มากกว่ารายละ 1 ล้านบาทอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งนี้หากเกิดความไม่สงบทางการเมือง ก็จะยิ่งซ้ำเติมภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
รองประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกล่าวในตอนท้ายว่า เท่าที่สอบถามประเมินพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 30 อยู่ในสภาพน่าเป็นห่วง จากการปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาท ทั้งนี้ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
 
6 สิงหาคม 2556 , 17:01 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่