เดือนสิงหาคมภาคเหนือมีโอกาสที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มได้

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศเดือนสิงหาคมมีโอกาสที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มได้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเดือนสิงหาคม 2556 ไว้ว่า ลักษณะทั่วไป เดือน สิงหาคม กลางฤดูฝน ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และมีกำลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทำให้ภาคเหนือ มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หลายพื้นที่ มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามร่องมรสุม และเข้าใกล้ภาคเหนือ ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างอาจเกิด น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา น้ำล้นตลิ่ง ตลอดจนน้ำท่วมขัง ที่ลุ่มลำน้ำได้ เดือนนี้ปริมาณฝนและอุณหภูมิมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสเกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้
ในระยะเดือน สิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2556 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ใน ทะเลอันดามัน มหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต้ ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่น ไซโคลน โซนร้อน ไต้ฝุ่น เคลื่อนตัวขึ้นชายฝั่ง แล้วอ่อนกำลังลง ( ตามแหล่งกำเนิดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุ ) เข้าใกล้เคลื่อนผ่านภาคเหนือ ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม และน้ำล้นตลิ่งได้ จึงควรวางแผนการใช้น้ำสำหรับการเพาะปลูก เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ วางแผนป้องกัน และระวังภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลทางการเกษตร ในช่วงฤดูฝนปี 2555 ขอให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
 
6 สิงหาคม 2556 , 17:03 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่