ปีนี้ครึ่งปีมีผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว 7 แสนล้านบาท ขณะที่ปีที่แล้วขอรับการส่งเสริมเพิ่มจากปี 2554 ถึง 131 %

  
    ปีนี้ครึ่งปีมีผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว 7 แสนล้านบาท ขณะที่ปีที่แล้วขอรับการส่งเสริมเพิ่มจากปี 2554 ถึง 131 %รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุขอเพียงการเมืองนิ่ง เศรษฐกิจจะเติบโต
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงผลกระทบกรณีการขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาทว่า เท่าที่ได้รับรายงานในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ เป็นอัตราปกติเท่ากับปีที่ผ่านมา ไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนัก ทั้งนี้พบว่าตั้งแต่ประกาศบังคับใช้อัตราการว่างงานของประเทศไทยก็ไม่ต่างจากเดิม ปี 2555 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI 1 ล้าน 4 แสน 7 หมื่นล้าน สูงกว่าปี 2554 ถึงร้อยละ 131 โดยปี 2554 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 7 แสนล้านบาททั้งปี ขณะที่ปีนี้ผ่านไปครึ่งปีมีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมแล้ว 7 แสนล้านบาท ขณะที่อัตราการว่างงานประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำ ภาคอุตสาหกรรมมีต้องการแรงงานหลายอัตรา กำลังผลิตแรงงานป้อนภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศลงทุนในไทยมากขึ้น สิ่งเดียวที่เป็นข้อกังวล คือปัญหาการเมืองที่ไม่นิ่ง โดยนักลงทุนมองว่าประเทศไทยเหมาะจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าป้อนอาเซียน เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี รัฐบาลได้เติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานอีก 2.2 ล้านล้านบาท ขอความร่วมมือคนไทยรักษาบรรยากาศการลงทุนของประเทศด้วย เศรษฐกิจก็จะเติบโตอย่างมั่นคง
สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในภาคเหนือรายใหญ่มีสองรายคือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มรายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และผู้ประกอบการเซรามิกลำปาง ซึ่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เป็นที่ปรึกษาและลงพื้นที่ถึงโรงงานอย่างใกล้ชิด โดยประสานผู้ประกอบการนำดินด่านเกวียนมาให้ผลิตสินค้าป้อนที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย
 
6 สิงหาคม 2556 , 17:08 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่