มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา งานวันรพี ประจำปี 2556

  
     มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา งานวันรพี ประจำปี 2556 โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมงานคับคั่ง
ด้วยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งถือเป็น วันรพี มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาค 5 จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ภายในงาน นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธาน นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา วางพวงมาลาและถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นิทรรศการวันรพี การแสดงศาลจำลอง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงทุนการศึกษาและการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย การขายทอดตลาด การรับบริจาคโลหิต การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ยังมีงาน เดิน-วิ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 13 ปี วันรพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 เพื่อนำรายได้สมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ตามพระราชอัธยาศัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 ได้ศึกษาวิชากฎหมาย ณ สำนักไครสด์เชิร์ช มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จการศึกษา และเสด็จกลับมารับราชการในประเทศไทย ดำรงตำแหน่งนายกสภาข้าหลวงพิเศษ ทำหน้าที่ชำระสะสางกฎหมาย เปลี่ยนแปลงและจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมของประเทศจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ ปรับปรุงศาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง พร้อมปรับปรุงแก้บทกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และวิธีพิจารณาความอาญาเสียใหม่ ให้ระบบกฎหมายของประเทศไทยเจริญมั่นคงทัดเทียมนานาอารยประเทศมาจนทุกวันนี้ และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 พระชนมายุได้ 47 พรรษา
 
7 สิงหาคม 2556 , 10:48 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่