แถลงข่าวกิจกรรมของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ TEDxChiangMai 2013

  
    งานแถลงข่าวกิจกรรมของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ TEDxChiangMai 2013 ภายใต้หัวข้อ “Smart Societies” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์ของคนเชียงใหม่
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรมของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดยทางเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมจัดงานสัมมนา TEDxChiangMai 2013 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2556 ภายใต้หัวข้อ Smart Societies โดยเชิญวิทยากรจากหลากหลายวงการ อาทิ ผู้มีแนวความคิดด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ผู้ประกอบการ นักพัฒนาเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักออกแบบ เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 300 - 500 คน รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่กำลังเติบโตไปในทิศทางที่ชาญฉลาด และมุ่งสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ จึงต้องส่งเสริมและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนเชียงใหม่
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก กิจกรรมดังกล่าวยังกระตุ้นโครงการอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมและการลงทุนต่างๆ มากมาย อันเป็นการริเริ่มให้เกิดการจัดงาน จัดการประกวดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 
7 สิงหาคม 2556 , 16:43 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พงศกร กองแก้ว สวท.เชียงใหม่