สคบ. จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 4 บริษัทใหญ่ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

  
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 4 บริษัทใหญ่ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้หารือกับผู้ประกอบการที่เป็นห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นช่องทางการร้องเรียน ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ รวม 4 แห่งที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จำนวน 1,300 แห่ง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวน 150 สาขา บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ณ ร้านจิฟฟี่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 150 สาขา และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ โดยผู้บริโภคสามารถขอรับแบบบันทึกคำร้องทุกข์พร้อมซองจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อดังกล่าว และส่งกลับทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าในร้านสินค้าของฝากในบางจังหวัดไม่มีคุณภาพ เช่น ข้าวเกรียบ มะพร้าวแก้ว ขนมทอด มีกลิ่นหืน เนื่องจาก ถูกเก็บไว้เป็นเวลานานจนใกล้หมดอายุ ซึ่งหากรับประทานไปแล้วอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงกรณีการซื้อของฝากแล้วถูกร้านค้าเอาเปรียบ เช่น สินค้าบางอย่างบรรจุในกระเช้าใบใหญ่แต่สินค้ากลับมีจำนวนไม่กี่ชนิด ที่เหลือเป็นเศษกระดาษรองไว้ข้างในเพื่อให้สินค้าดูมีจำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้ง มิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และหากพบเห็นร้านจำหน่ายสินค้าของฝากมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน อันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถแจ้งให้จังหวัดทราบได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2707-8 โทรสาร 0-5311-2707 หรือที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่สายด่วน 1166 หรือ www.ocpb.go.th
 
8 สิงหาคม 2556 , 17:04 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่