ตัวแทนชนเผ่า 47 ชาติพันธุ์ร่วมงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556

  
    ตัวแทนชนเผ่า 47 ชาติพันธุ์ร่วมงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อชาติพันธุ์ร่วมใจสร้างชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อชาติพันธุ์ร่วมใจสร้างชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขากลางแจ้ง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าให้ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมี เผยแพร่อนุรักษ์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองที่มีถึง 47 ชาติพันธุ์จาก 20 จังหวัดแต่งชุดประจำเผ่ามาร่วมงานและฟื้นฟูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ชนรุ่นหลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าต้องการให้ชนเผ่าทั้ง 72 ชาติพันธุ์เข่าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายทั้งหมดเพื่อร่วมพัฒนาไปพร้อม ๆ กันในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ ร่วมฉลองทศวรรษที่สองของชนเผ่าพื้นเมืองโลกไปด้วยกัน
ในงานดังกล่าวตัวแทนชนเผ่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกันร้องเพลงใต้ร่มธงไทย ขณะที่ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย งานดังกล่าวจัดในพิพิธภัณฑ์ชาวเขากลางแจ้งซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าต่าง ๆ นับจากนี้เป็นต้นไป
 
8 สิงหาคม 2556 , 18:45 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่