มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือ

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือ เรื่อง การสื่อสารในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี เพื่อเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนา
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายการสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือ เรื่อง การสื่อสารในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 เพื่อเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนา สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในบทบาทและทำหน้าที่ของสื่อมวลชน รับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนด้านการพัฒนาพลังงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สื่อมวลชนภาคเหนือ นักวิชาการและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมองของสื่อภาคเหนือต่อการนำเสนอข่าวสาร สื่อมวลชนยุคใหม่ใส่ใจพลังงาน ชมนิทรรศการผลงานของสื่อท้องถิ่น การปาฐกถา เรื่อง ภูมิทัศน์สื่อยุคหลอมรวมกับการพัฒนาท้องถิ่น และการเสวนาสื่อมวลชน เรื่อง การสื่อสารในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
 
25 สิงหาคม 2556 , 16:50 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่