กรณีเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกว่า 3 พันคนตรวจสุขภาพกับบริษัทเดียวกับที่มีปัญหาที่จังหวัดสระบุรี ทางโรงเรียนกำลังเร่งแก้ไข

  
    กรณีเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกว่า 3 พันคนตรวจสุขภาพกับบริษัทเดียวกับที่มีปัญหาที่จังหวัดสระบุรี ทางโรงเรียนกำลังเร่งแก้ไขและประสานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
จากกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียน ซึ่งบริษัทเอกชนรายหนึ่งรับเหมาตรวจสุขภาพดังกล่าวเป็นบริษัทเดียวกับที่ตรวจโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีที่เป็นข่าวว่าไม่มีมาตรฐานในการตรวจรักษา โดยเฉพาะการเจาะเลือดที่ไม่เปลี่ยนเข็มเจาะ ล่าสุดจากการสอบถามแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้พบว่า ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพทั้งเด็กนักเรียนกว่า 3,400 คน พร้อมคณาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนกว่า 200 คน โดยใช้วิธีประมูลผ่านระบบ และได้ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนก่อนแล้ว มี 4 บริษัทยื่นเรื่องเสนอ โรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามระเบียบวัสดุ ตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัท และได้เลือกบริษัท เค แอนด์ เจ เฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่เป็นข่าว โดยเด็กนักเรียนและบุคลากรทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจเป็นปกติประจำทุกปี มีเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงเรียนสังเกตการณ์ ในการตรวจ ได้วัดความสูง น้ำหนัก ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันตกค้าง คลอเรสเตอรอล และตรวจสุขภาพ โดยได้ประชุมขออนุญาตผู้ปกครองซึ่งเห็นด้วยและจ่ายเงินค่าตรวจรายละ 100 บาท ในการตรวจดังกล่าวไม่พบพิรุธของการใช้เข็มร่วมกัน หรืออุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่สะอาดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการตรวจสอบข้อมูลและเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ได้ประชุมภาคีโรงเรียนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรรมการสถานศึกษา กรรมการศิษย์เก่า กรรมการนักเรียน เครือข่ายสมาคมผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงถึงความจริงใจของโรงเรียน และได้ทำความเข้าใจกับเด็กหน้าเสาธง อีกทั้งได้ประสานไปยังบริษัทดังกล่าว และจะหารือโรงเรียนที่ได้รับการตรวจจากบริษัทดังกล่าวซึ่งมีกว่า 80 แห่ง เพื่อหารือในผลประโยชน์ของเด็ก โดยจะนัดประชุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหา ล่าสุดทางโรงเรียนยังไม่ได้รับผลการตรวจและยังไม่ได้ชำระเงิน เบื้องต้นได้มีการติดต่อบริษัทดังกล่าวซึ่งจะส่งบุคลากรที่รับผิดชอบมาทำความเข้าใจกับทางโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ขณะที่นายวีรวิชญ์ อนันชัยธนกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกล่าวว่า เอกชนรายดังกล่าวเป็นรายเดียวกับที่มาปัญหาที่สระบุรี ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการเปลี่ยนเข็มหรือใช้เข็มในการตรวจสุขภาพนักเรียนและครูโดยไม่เปลี่ยนจริงหรือไม่ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้จากการประชุมร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู และเครือข่ายผู้ปกครองจะขอให้มีการตรวจสุขภาพซ้ำใหม่อีกครั้งต้องรอหลังจากนี้อีกสามเดือน ส่วนข้อกังวลที่จะติดเชื้อเอดส์นั้น ไม่น่ากังวล เพราะเด็กโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ที่น่ากังวลคือโรคไวรัสตับอักเสบบี ที่ติดต่อกันง่ายเท่านั้น
 
26 สิงหาคม 2556 , 16:43 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่