คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น เธอผู้ไม่ยอมแพ้

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น เธอผู้ไม่ยอมแพ้ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556
เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2556 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้พิการ จึงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรูปแบบการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ “สวนดอกร้อยดวงใจ....ใส่ใจผู้พิการ” ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เพื่อระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกในการจัดสร้างอาคารศูนย์ฟื้นสภาพผู้พิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า อีกหนึ่งกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” คือการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเนื่องในวันมหิดล 2556 ภายใต้ชื่อ “เธอ...ผู้ไม่ยอมแพ้”เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยได้เห็นคุณค่าและแบ่งปันพื้นที่ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ โดยเนื้อหาที่ส่งเข้าประกวดเป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้พิการที่เป็นผู้มีความสามารถ และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้โอกาสทางสังคมแก่ผู้พิการ การอยู่ร่วมกับผู้พิการได้อย่างมีความสุข หรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับศักยภาพของผู้พิการที่เป็นผู้มีความสามารถ และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศ ซึ่งการประกวดภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้เป็นการประกวดทั่วประเทศทั้งประชาชนทั่วไป นิสิต นักเรียน นักศึกษา สำหรับผลการประกวดภาพยนตร์สั้นประเภทที่ 1 ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ขวด=คน” โดยนายรพีพงศ์ ใจสวัสดิ์ รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ เรื่อง “พลังที่ซ่อนอยู่” โดยนางสาวสุดารัตน์ เทียรจักร และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลได้แก่ เรื่อง “ไม่เข้าใจ” โดยนายพรพิพัฒน์ สินธุวงษานนท์และ เรื่อง “แสงสว่างในความมืด” โดยนายปัญญา ชู
 
26 สิงหาคม 2556 , 17:05 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่