ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เตรียมจัดงาน ไทย-มาเลเซีย เวิลด์ ฮาลาล เอ็กซโปร์ 2556 เชียงใหม่

  
     ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เตรียมจัดงาน ไทย-มาเลเซีย เวิลด์ ฮาลาล เอ็กซโปร์ 2556 เชียงใหม่ จัดในรูปแบบลักษณะนิทรรศการทางธุรกิจนานาชาติ ที่แสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจในระดับอาเซียน
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานไทย-มาเลเซีย เวิลด์ ฮาลาล เอ็กซโปร์ 2556 เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 หรือ WHEX 2013 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
งานดังกล่าว เป็นความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท GMC อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมจัดในลักษณะนิทรรศการทางธุรกิจนานาชาติ ที่แสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจในระดับอาเซียน โดยจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมมาตรฐานสูงระดับนานาชาติ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม การเงินและธนาคาร การแพทย์และยารักษาโรค การศึกษา การท่องเที่ยวและโรงแรม รวมทั้งองค์กรภาครัฐระดับประเทศและนานาชาติที่เข้ามาร่วมสนับสนุน ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจฮาลาล ได้แก่ ถนนธุรกิจฮาลาล หมู่บ้านมุสลิมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มประเทศมุสลิม
ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ ประธานโครงการ กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในลักษณะ Halal Business ปัจจุบัน ประชากรโลกต้องการอาหาร Halal เนื่องจาก ได้มาตรฐานในหลายด้าน แต่ Halal ต้องครอบคลุมด้านอื่นด้วย เช่น ด้านธุรกิจ สุขภาพ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจาก ประชากรมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ในอาเซียน
ภายในงานจะประกอบไปด้วยบูทตัวแทนสถานทูต องค์กรการค้านานาชาติ และบูทแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 500 บูท ประกอบด้วย การเงินและธนาคาร อาหารและเครื่องดื่ม บริการสาธารณสุข และการท่องเที่ยว
 
26 สิงหาคม 2556 , 17:06 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่