ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมมือกับหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา จัดอบรมหลักสูตรหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรภาค 5

  
     ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมมือกับหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา จัดอบรมหลักสูตรหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อเป็นต้นแบบถ่ายทอดให้ตำรวจในพื้นที่ ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการก่อการร้ายข้ามชาติ
พลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรภาค 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีนายเกรกอรี เอส มิลเลอร์ ผู้ช่วยทูตหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา นายชาร์ล สตีวายน์ รองผู้ช่วยหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา หัวหน้าสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี ซึ่งตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมมือกับหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ด้านยุทธวิธีตำรวจให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนทำให้มั่นใจได้ว่า กำลังพลของตำรวจภูธรภาค 5 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ทั้งนี้เพราะปัจจุบันมีการก่อการร้ายในหลายพื้นที่ทั่วโลก ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมีการเดินทางเข้า-ออกของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนและอาจจะเป็นโอกาสให้ผู้ก่อการร้ายแฝงตัวเข้ามาได้ง่าย โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำไปถ่ายทอดกับตำรวจในพื้นที่ได้
ในการฝึกดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภาคสนาม ทั้งการจู่โจม การค้นหาวัตถุระเบิด การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
 
27 สิงหาคม 2556 , 09:32 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่