กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดอบรมผู้ประกาศ

  
     กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดอบรมผู้ประกาศฯ สำหรับผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโซ หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ นักจัดรายการในกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เคเบิลทีวี พิธีกร นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการ นักพูด นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในเขตภาคเหนือ จำนวนไม่เกิน 100 คน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนาม กับ สำนักงาน กสทช. เป็น 1 ใน 25 หน่วยงานจากทั่วประเทศ
การอบรมดังกล่าว จะมีทีมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ เป็นผู้บรรยาย และนำฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาการอบรม พร้อมทั้งจะได้นำคณะผู้อบรมเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 กันยายน 2556 ค่าสมัครคนละ 3,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3901 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.maejoradio.mju.ac.th
 
27 สิงหาคม 2556 , 16:28 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่