ผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีให้เอกชนรายเดียวกับโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี ตรวจสุขภาพนักเรียน

  
    ผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีให้เอกชนรายเดียวกับโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี ตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรกว่า3000คน ระบุหากทำผิดจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด
นายรังสฤษฎ์ เอี่ยมสะอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ต่อกรณีที่ทางโรงเรียนได้ให้บริษัทเอกชนรายหนึ่งชื่อ บริษัท K&J Health Care ตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรกว่า 3 พันคน ในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทเดียวกันกับที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรีที่มีข่าวว่าไม่มีมาตรฐานในการตรวจและใช้เข็มฉีดยาซ้ำในการตรวจเลือด โดยนายรังสฤษฏ์ กล่าวว่าทางโรงเรียนได้เปิดให้มีการเสนอราคาตามระเบียบของทางราชการ และตรวจสอบหลักฐาน ใบอนุญาตของบริษัทก่อนดำเนินการ มี 4 บริษัทที่ยื่นข้อเสนอ บริษัทดังกล่าวได้ให้ข้อเสนอตรวจ 11 รายการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กคณะกรรมการตรวจรับจึงได้เลือกบริษัทดังกล่าว และขออนุญาตผู้ปกครอง เนื่องจากต้องจ่ายค่าตรวจรายละ 100 บาท โดยเน้นในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีของทางโรงเรียน มีอาจารย์ฝ่ายพยาบาลควบคุมและไม่ได้รับแจ้งว่ามีความผิดปกติใดๆ นอกจากการโน้มน้าวให้เด็กซื้อแว่นตาใหม่ ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ให้ยุติการกระทำดังกล่าวเท่านั้น หลังทราบข่าวแล้วทางโรงเรียนได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัท หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของครูและนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนจะตรวจเลือดนักเรียนที่มีความประสงค์ และสมัครใจตรวจเลือดใหม่ โดยสมาคมผู้ปกครองและครูจะเป็นผู้รับค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนที่อาจจะมีความวิตกกังวลในขณะนี้ โดยจะตั้งคณะทำงานมาดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ โดยทางโรงเรียนได้ประสานไปยังบริษัท K&J Health Care แล้ว เบื้องต้นทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่มาทำความเข้าใจกับทางโรงเรียนด้วย เบื้องต้นทางนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนที่นายกรัฐมนตรีเคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
 
27 สิงหาคม 2556 , 17:31 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่