พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่รวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

  
    พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่รวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ล่าสุดคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์จะมาชี้แจงในวันพรุ่งนี้
พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสวนสัตว์เชียงใหม่รวมตัวกันสวมเสื้อสีขาว แสดงพลังจุดยืนคัดค้านการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน โดยได้รวมตัวกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และเรี่ยไรเงินเพื่อทำอาหารเลี้ยงกัน เป็นกิจกรรมที่ทำประจำทุกวันอังคารเพื่อแถลงความคืบหน้าการดำเนินการของกลุ่มที่คัดค้านดังกล่าว
นายวิมุต ชุมพานนท์ นักวิทยาศาสตร์ 3 สวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อวานที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือแสดงจุดยืนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การที่พนักงานออกมาเคลื่อนไหว เนื่องจากไม่มีความมั่นใจในความมั่นคงในชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะจากพนักงานรัฐวิสาหกิจไปอยู่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ซึ่งมีระยะเวลาการทำงาน 2 หรือ 4 ปี ตามสัญญาระยะสั้น เหมือนพนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงรู้สึกไม่มั่นคง อย่างไรก็ตามในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 นี้ คณะกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะเดินทางมาให้ข้อมูลกับบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงขอรอท่าทีจากผู้บริหารก่อน
ตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่า ต้องรอท่าทีผู้บริหารก่อนว่าจะชี้แจงเจ้าหน้าที่อย่างไร ก่อนที่จะตัดสินใจเคลื่อนไหวดำเนินการอย่างอื่นต่อไป
 
27 สิงหาคม 2556 , 17:35 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่