ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย หยุดไข้เลือดออก

  
     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย หยุดไข้เลือดออก พร้อมนำคณะแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย หยุดไข้เลือดออก ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับรู้ถึงวงจรชีวิตของลูกน้ำยุงลาย การกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธี 5 ป 1 ข เพื่อป้องกันการเกิดไข้เลือดออก
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิงรุกในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อหยุดโรคไข้เลือดออก เพราะในจังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้ มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า โดยวิธีการป้องกัน คือ กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยป้องกันไม่ให้ภาชนะมีน้ำขัง ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อช่วยกินลูกน้ำยุงลาย และใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ ควรป้องกันตัวเองโดยไม่ใช้ยุงลายกัด และส่วนใหญ่จะระบาดในช่วงฤดูฝนถ้าพ้นจากระยะนี้ไปการจะระบาดลดน้อยลง
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ได้นำคณะแจกทรายอะเบท ที่สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และวัดหัวฝาย และจัดให้มีการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกสัปดาห์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2556
 
27 สิงหาคม 2556 , 18:12 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่