อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประชุมวางกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ภาคเหนือ

  
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประชุมวางกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ภาคเหนือ โดยจะเริ่มที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดร่วมประชุม โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เพื่อหารือกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์มีจุดแข็งคือมีสื่อในสังกัดทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขอให้ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ หากสามารถทำความเข้าใจให้ความรู้กับประชาชนก่อนเกิดเหตุได้มากเท่าไหร่ ก็จะลดความสูญเสียได้มากเท่านั้น โดยภาคเหนือต้องระวังภัยน้ำป่า ดินถล่ม แผ่นดินไหว และหมอกควัน ภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องระวังคลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดตรังและพัทลุงยังต้องระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากอีกด้วย
สำหรับกรอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นพื้นที่นำร่องและจะขยายผลไปยังอีก 7 สำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั่วประเทศ เพื่อการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
 
28 สิงหาคม 2556 , 17:09 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่