ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เตรียมพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่เกิดภัย

  
     ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เตรียมพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่เกิดภัยใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน มีเครื่องจักรกลกว่าร้อยรายการสนับสนุน เป็นหน่วยให้ความรู้ เป็นศูนย์อบรมวิทยากรและฝึกอบรมบุคลากรกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมทำงานทันทีที่ทราบข่าวโดยไม่จำเป็นต้องมีการร้องขอหรือไม่ ทันทีที่เกิดเหตุ บุคลากรพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรจะเข้าพื้นที่ มีการซ้อมแผนเป็นระยะ และฝึกอบรมอาสาสมัครและให้ความรู้ประชาชน เพื่อให้รู้เท่าทันและทราบสถานการณ์ เพื่อการเตรียมการรับมือกับปัญหา
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีจุดเสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเยอะมาก เป็นพื้นที่นำร่อง ได้มีการติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยไว้ 249 จุด ส่วนอีก 3 จังหวัดมีการติดตั้งไว้ 36 จุด ซึ่งจะแจ้งเตือนเมื่อน้ำฝนมีปริมาณถึงระดับที่ต้องแจ้งเตือน โดยข้อมูลจะถูกส่งเข้ามือถือของผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 5 คนในจังหวัด เป็นการแจ้งก่อนเกิดภัย เพื่อการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที
 
28 สิงหาคม 2556 , 18:45 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่