โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนอุบัติภัยสารเคมีภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2556

  
    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนอุบัติภัยสารเคมีภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2556 เพื่อเตรียมรับมือ เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้เขตอุตสาหกรรม มีการขนถ่ายสารเคมีบ่อยครั้ง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนอุบัติภัยสารเคมี ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ บริเวณหน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่ เพื่อทบทวนบุคลากรของโรงพยาบาล ให้รู้จักการป้องกันอันตรายจากการปนเปื้อนสารเคมี และเพื่อซ้อมการล้างตัวผู้บาดเจ็บที่มีการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม โดยสมมติสถานการณ์ มีรถบรรทุกสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทำให้เสียหลักพลิกคว่ำแล้วไถลไปชนร้านอาหารข้างถนน เกิดไอระเหยของสารเคมีฟุ้งกระจาย พนักงานขับรถและคนที่อยู่ในร้านอาหารได้รับบาดเจ็บ ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเกิดการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ มีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การซ้อมแผนดังกล่าว จะจัดขึ้นทุก 2 ปี เพราะจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมและมีการขนถ่ายสารเคมีบ่อยครั้ง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ป่วยจะปนเปื้อนสารเคมีเข้ามาในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยปกติอยู่ ด้วยเกรงว่าผู้ป่วยที่อยู่ภายในตึกจะปนเปื้อนสารเคมี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีในโรงพยาบาล แผนเริ่มจากการจัดพื้นที่ Hot Zone หรือโซนที่มีการปนเปื้อนสูงสุดเป็นจุดที่ปล่อยผู้บาดเจ็บลง จากนั้น ทำการคัดกรองแล้วส่งต่อผู้บาดเจ็บไปห้องล้างตัว เมื่อผู้บาดเจ็บเข้าไปจะมีทีมใส่ชุดป้องกันสารเคมีเป็นคนทำความสะอาดผู้บาดเจ็บเมื่อสะอาดแล้วกระบวนการรักษาจะเริ่มขึ้นโดยนำผู้บาดเจ็บเข้าไปยังห้องฉุกเฉินซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญมาก
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มซ้อมแผนในปี 2550 เป็นปีแรก และซ้อมแผนทุก 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 และในประเทศไทย มีโรงพยาบาลเพียง 5-6 แห่งเท่านั้น ที่มีบริเวณสำหรับการชะล้างผู้ป่วยจากสารเคมีเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนผู้ป่วยปกติ
 
29 สิงหาคม 2556 , 16:57 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่