พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG

  
     พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด รัฐบาลต้องประกาศขึ้นราคาก๊าซ LPG เพื่อไม่ให้เก็บค่าน้ำมันแพงไปอุดหนุนราคาก๊าซ LPG พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการรายได้น้อยที่ได้รับกระทบ
นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการรัฐบาลจะมีการปรับขึ้นราคาของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในวันที่ 1 กันยายน 2556 โดยจะขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน หรือ ก๊าซ LPG อีกกิโลกรัมละ 50 สตางค์ จากปัจจุบันกิโลกรัมละ 18.13 บาท และจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆ อีกเดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม จนไปถึงราคาที่ต้นทุนของหน้าโรงแยกแก๊สธรรมชาติที่กิโลกรัมละ 28.82 บาท ทำให้ราคาก๊าซ LPG จากราคากว่า 300 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม จะปรับขึ้นไปที่ถังละกว่า 400 บาท ในเดือน สิงหาคม 2557 เหตุผลที่รัฐบาลต้องปรับราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำมัน ไม่ให้เกิดการเก็บค่าน้ำมันแพงเพื่ออุดหนุนการใช้ก๊าซ LPG และหากควบคุมราคาก๊าซ LPG จะทำให้กลไกลการตลาดบิดเบือนปัจจุบัน จะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านราคาก๊าซ LGP แพงกว่าน้ำมันทั้งสิ้น ตั้งแต่ ราคากิโลกรัมละ 30 – 48 บาท เมื่อราคาแตกต่างกันมากจึงเกิดการลักลอบนำก๊าซ LPG ออกไปขายประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้รัฐบาลเสียเงินอุดหนุนชดเชยการขึ้นราคา ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน โดยราคาก๊าซ LPG ของไทยไม่มีการปรับขึ้นราคามาเป็นเวลากว่า 10 ปี และถ้าไม่ปรับราคา ต่อไปถ้าเปิด AEC จะมีการลักลอบไปประเทศเพื่อนบ้านสูงขึ้น และต้องเอาเงินภาษีไปอุดหนุนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม แต่รัฐบาลยังมีโครงการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบในครัวเรือนกับผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย หรือไม่มีไฟฟ้าใช้ และหาบเร่แผงลอยขนาดเล็กไม่เกิน 50 ตารางเมตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจและออกบัตรให้ ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่รายชื่อตกหล่น สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่สังกัด
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อมีความจำเป็นต้องปรับราคาก๊าซ LPG รัฐบาลยังเป็นห่วงกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้ผลกระทบว่าจะได้รับการชดเชย
สำหรับ ร้านหาบเร่แผงลอยสามารถลงข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การค้าภายในจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หรือสำนักการพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpg4you.net จะมีเอกสารรายชื่อ ขั้นตอนการใช้สิทธิต่างๆ อย่างครบถ้วน
 
30 สิงหาคม 2556 , 20:10 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน ์สวท. เชียงใหม่