กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวย หมวดอักษร ขฉ ขุมเงิน ขุมทองฉลองโชค

  
    กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวย หมวดอักษร ขฉ ขุมเงิน ขุมทองฉลองโชค จำนวน 301 เลขหมาย เพื่อนำเงินเข้าสมทบกองทุนเพื่อการใช้รถใช้ถนน มีผู้สนใจร่วมประมูลจำนวนมาก
นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวย หมวดอักษร ขฉ ขุมเงินขุมทอง ฉลองโชค จำนวน 301 เลขหมาย ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางผู้สนใจประมูลจำนวนมาก ซึ่งการประมูลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่เปิดประมูลมาแล้ว 11 ครั้ง ได้เงินจากการประมูลไปแล้วกว่า 264 ล้านบาท เพื่อนำรายได้ไปสมทบกองทุนเพื่อการใช้รถใช้ถนน นำกลับมาช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหา เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น ผู้พิการจากอุบัติเหตุจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งกล้องวงจรปิดในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งผู้ร่วมประมูลไม่เพียงจะได้ป้ายทะเบียนเลขรถสวยและเป็นมงคลแก่ชีวิตไปครอบครองเท่านั้น ยังจะได้ร่วมทำบุญให้แก่ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางท้องถนน และคืนกำไรกลับสู่สังคมอีกด้วย
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวด้วยว่า ในปีที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้จัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนมาที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 33 ล้านบาท ปีนี้จัดสรรไปแล้วกว่าสิบล้านบาท ขณะที่พบว่ามีความต้องการประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่ที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ก็สามารถทำรายได้จากการประมูลถึง 58 ล้านบาท
 
31 สิงหาคม 2556 , 14:54 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่