รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่

  
     รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งเป้าจะสร้างทั้งหมด 15 สถานีในจังหวัดใหญ่ ๆ ทั่วประเทศด้วยงบประมาณ 12,000 ล้านบาท
นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาผลกระทบระบบขนส่งสินค้าและความจำเป็นในการจัดสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สำรวจเส้นทางถนน Local Road และสถานีรถไฟสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกกำลังอยู่ในระหว่างขออนุมัติงบประมาณ 12,000 ล้านบาทเพื่อจัดสร้างสถานีขนส่งสินค้า หรือสถานีรถบรรทุก เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าที่ไม่ต้องให้รถบรรทุกสินค้าเข้าไปในเมืองและเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งทางรถกับรถไฟ เบื้องต้นได้กำหนดว่าจะสร้างในเมืองใหญ่ ๆ 15 แห่ง ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลกและเชียงราย โดยที่จังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะสร้างในเนื้อที่กว่าร้อยไร่ งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท หลังจากสร้างเสร็จจะได้ประโยชน์คือสินค้าจากผู้ผลิตจะกระจายถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้น ไม่ต้องใช้รถบรรทุกขนสินค้าเข้าเมือง ซึ่งการจราจรติดขัดอยู่แล้ว ลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ไม่ต้องตีรถเปล่าไป-มา เนื่องจากมีสินค้าอยู่ในจุดเดียว หากมีการวางแผนดี ๆ ก็จะสามารถบรรทุกทั้งไปและกลับโดยไม่เสียเที่ยว
สำหรับโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า หากได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมก่อสร้างทันทีจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 และจะพร้อมใช้งานในปี 2562 รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีรถบรรทุกสินค้ามากมายจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ามาในประเทศไทย
 
31 สิงหาคม 2556 , 16:15 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่