รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจ พื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แจ่มและแม่กลาง ถูกบุกรุกทำลายกว่า 3 แสนไร่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แจ่มและแม่กลาง ถูกบุกรุกทำลายกว่า 3 แสนไร่
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากนั่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่สภาพป่าต้นน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกมากที่สุด ที่จังหวัดน่าน 6.5 ล้านไร่ เหลือ 4.1 ล้านไร่ พื้นที่ต้นน้ำสำคัญ 6 ลุ่มน้ำ 78 ล้านไร่ ถูกบุกรุก 31 ล้านไร่ ล่าสุดจากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมพบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มและลุ่มน้ำแม่กลางถูกบุกรุกไปอีกว่า 3 แสนไร่ ส่วนใหญ่เป็นไร่เลื่อนลอย ซึ่งทุกฝ่ายต้องหันหน้าร่วมมือกันป้องกันปัญหา เพราะป่าไม้เป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งดูดซับน้ำ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่เชิงรุก และยึดพื้นที่คืนในส่วนที่มีการบุกรุก และจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมให้แก่ผู้บุกรุก และแก้ไขแนวเขตพื้นที่ป่าให้ชัดเจน และเร่งเพิกถอนพื้นที่ที่ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ
ในระยะต่อไปจะใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีข้อมูลปัจจุบัน โดยทำงานร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ ในการบันทึกข้อมูล ใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยจะใช้ระบบ Online แบบ Real Time เพื่อการแจ้งเตือนทั้งภัยธรรมชาติ ไฟป่า หมอกควันและ สึนามิ ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ไม่นานนับจากนี้ โดยจะมีการตั้งกองทุนผู้พิทักษ์ป่า เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วย
 
31 สิงหาคม 2556 , 19:22 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่