กองกำลังผาเมือง เดินหน้า พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า

  
     กองกำลังผาเมือง เดินหน้า พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า โดยได้หารือเรื่องสำคัญ คือ การดำเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน
พันเอกมีชัย นิลศาสตร์ ผู้แทนกองกำลังผาเมือง รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยกล่าวว่า การพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทหารเมียนมาร์ ในห้วงเดือนสิงหาคม 2556 มีการปฏิบัติ จำนวน 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารเมียนมาร์ กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 327 บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องทางกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเรื่องหารือที่สำคัญ คือ การดำเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โดยในวันที่ 15 กันยายน 2556 จะดำเนินงานในกลุ่มงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดงานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนก่อสร้างวิหารหลวง วัดหม่วยต่อ เมืองต่วน สหภาพเมียนมาร์ นอกจากนี้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ยังได้หารือ เรื่อง การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชายแดน การร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนด้วย
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 กองร้อยทหารพรานที่ 3208 ยังได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารเมียนมาร์กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 528 บริเวณ ฐานฯ อินทรีย์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องทั่วไป วันที่ 19 และ 21 สิงหาคม 2556 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารเมียนมาร์กองพันทหารราบที่ 360 บริเวณวัดฟ้าเวียงอินทร์ บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องทั่วไป
 
2 กันยายน 2556 , 16:04 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่