กระทรวงพลังงาน เดินหน้าทำความเข้าใจประชาชนในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี.

  
    กระทรวงพลังงาน เดินหน้าทำความเข้าใจประชาชนในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี. ระบุ เพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาด แต่จะไม่กระทบคนมีรายได้น้อย
นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ปรับราคาก๊าซ LPG ก้าวที่กล้า พลังงานไทย ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจนโยบายการปรับราคาก๊าซ แอลพีจี.ที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นมา เพื่อสะท้อนราคาต้นทุน และลดเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันที่เข้ามาอุ้มราคาก๊าซ แอลพีจี.มากว่าสิบปีแล้ว และเพื่อป้องกันการลักลอบนำก๊าซ แอลพีจี.ไปจำหน่ายผิดประเภท โดยจะทยอยปรับราคาทุกเดือน เดือนละ 50 สตางค์ จากกิโลกรัมละ 18.13 สตางค์ ไปจนถึงราคา 24.82 สตางค์ ทั้งนี้จะไม่ให้กระทบครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้กว่า 7 ล้าน 6 แสนครัวเรือน ซึ่งจะได้รับสิทธิในการซื้อก๊าซราคาเดิมตามการใช้จริงไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน กลุ่มแม่ค้า ร้านค้าหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 5 แสนรายทั่วประเทศ จะได้สิทธิซื้อก๊าซราคาเดิมแต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อเดือน โดยจะมีรหัสสำหรับให้ส่งข้อความสั้นไปยังศูนย์เพื่อขอรับสิทธิหนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิเท่านั้น
ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิแล้วกว่า 2 แสนราย ร้านค้าแก้สหุงต้มลงทะเบียนแล้วกว่า 700 ราย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถไปลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
3 กันยายน 2556 , 11:23 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่