จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว ปี 2556 – 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว ปี 2556 – 2557 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ เน้นดำเนินการทั้งมาตรการด้านควบคุม ป้องกัน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว ปี 2556 – 2557 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งฤดูหนาวของภาคเหนือ จะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคม ช่วงประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม จะเป็นช่วงหนาวที่สุดของปี มวลอากาศเย็นมีกำลังแรงขึ้นและเสริมเข้าปกคลุมบ่อยขึ้น ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และหนาวจัดบางพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของภาค เทือกเขายอดดอยมีน้ำค้างแข็งได้ และสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว มีการจัดทำประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขฯ ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข โดยเน้นการดำเนินการทั้งมาตรการด้านควบคุม การป้องกัน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่นรองรับด้วย ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบปเวอเรจ จำกัด มีกำหนดมอบผ้าห่มตามโครงการ ไทยเบปเวอเรจ จำกัด รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 14 พ.ศ. 2556 ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15,000 ผืน กำหนดเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ในปีที่ผ่านมา (2555 – 2556) รวม 24 อำเภอ ยกเว้นอำเภอสันทราย ที่ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 188 ตำบล 1,865 หมู่บ้าน กว่า 280,000 ครัวเรือน กว่า 680,000 คน ข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาว 24 ตำบล ผ้าห่มนวมกว่า 320,000 ผืน ผ้าห่มไหมพรมกว่า 89,000 ผืน เสื้อกันหนาวกว่า 100,000 ตัว มีการช่วยเหลือทั้งผ้าห่มและเสื้อกันหนาวเกือบ 100,000 ชิ้น
 
3 กันยายน 2556 , 15:08 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่