จังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 4 สาขา เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อย่างทันท่วงที

  
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาทั่วประเทศ 16 จังหวัด 30 สาขา เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มี 4 สาขา เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อย่างทันท่วงที
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจัดตั้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาทั่วประเทศ 16 จังหวัด 30 สาขา โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มี 4 สาขา ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ คือ อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาเชียงดาว มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ คือ อำเภอเชียงดาว แม่แตง เวียงแหง และพร้าว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาสะเมิง มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ คือ อำเภอสะเมิง และกัลยาณิวัฒนา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฮอด มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ คือ อำเภอฮอด จอมทอง ดอยหล่อ ดอยเต่า แม่แจ่ม และอมก๋อย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่มีการจัดตั้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จำนวน 4 แห่ง โดยจะเป็นผลดีในเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆ เพราะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จะไปตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าในแต่ละสาขา เพื่อบูรณาการการทำงานทั้งจังหวัดและอำเภอร่วมกัน ก่อให้เกิดการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
สำหรับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง สารภี หางดง แม่วาง สันป่าตอง ดอยหล่อ สันกำแพง แม่ออน ดอยสะเก็ด และอำเภอสันทราย
 
4 กันยายน 2556 , 09:30 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่