โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จัดมหกรรมคนสวนดอกรักษ์สุขภาพ ป้องกันปัญหารักษาคนไข้ในภาวะเสี่ยง

  
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จัดมหกรรมคนสวนดอกรักษ์สุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการป้องกันปัญหาสุขภาพของบุคลากร ในการทำงานรักษาคนไข้ในภาวะเสี่ยง
รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคนสวนดอกรักษ์สุขภาพ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี แพทยศาสตร์เชียงใหม่
ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กล่าวว่า คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักในการดูแลสุขภาพบุคลากรทุกคน จึงได้จัดงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ การดูแลสุขภาพของบุคลากร ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสคนไข้ มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ และการป้องกันการติดเชื้อจากเข็มฉีดยา เป็นต้น โดยพบอัตราเฉลี่ย 1-2 คนต่อคนไข้พันคน โดยพบว่าที่ผ่านมามีบุคลากรติดเชื้อวัณโรคจากคนไข้ 3-4 ราย เนื่องจากเป็นคนไข้ที่ป่วยมาก่อนยังไม่ผ่านการคัดกรอง ซึ่งทางโรงพยาบาลมีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันที่ดีมากอยู่แล้ว กิจกรรมดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการป้องกัน การทำงานกับคนไข้ในภาวะเสี่ยงด้วย
กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการจัดหน่วยงานน่าอยู่ต่อสิ่งแวดล้อมการทำงานและสุขภาพ การตรวจวัดระดับไขมันในร่างกายและการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ การให้บริการนวดสวนดอก การจัดจำหน่ายผักและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ การประเมินสุขภาพเบื้องต้น การสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
 
4 กันยายน 2556 , 11:07 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่