การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซหุงต้ม

  
     การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน การปรับราคาก๊าซหุงต้ม จะไม่กระทบต่อราคาอาหารสำเร็จรูปอย่างแน่นอน เนื่องจาก หากคิดเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อจาน เพียง 1-3 สตางค์เท่านั้น
นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง ผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซหุงต้ม ว่า ผลจากการสอบถามผู้ประกอบการจริง นำมาประกอบการคิดคำนวณต้นทุนจากราคาก๊าซหุงต้ม 1 ถัง น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ที่ปรับขึ้นอยู่ที่ถังละ 7.50 บาท(กิโลกรัมละ .50 บาท) ในเดือนกันยายนนี้ พบว่า จะส่งผลให้มีต้นทุนค่าก๊าซหุงต้มในการปรุงอาหารเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจานละ 1-3 สตางค์ ทั้งนี้ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ราคาอาหารจำเป็นต้องคิดคำนวณถึงต้นทุนอื่นประกอบด้วย เช่น วัตถุดิบที่ปรุง ซึ่งต้องผ่านทั้งกระบวนการต้นน้ำ จากเกษตรกร กลางน้ำ จากผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ซึ่งมักมีราคาที่ผันผวนตามภาวะตลาด จะมีผลทำให้ราคาอาหารปรับสูงขึ้นด้วย
ด้านการติดป้ายแสดงราคาของร้านค้าต่างๆ จะทำให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน ซึ่งแต่ละแห่ง จะมีต้นทุนวัตถุดิบไม่เท่ากัน แต่หากไม่ปิดป้ายราคา ผู้บริโภคสามารถโทรศัพท์แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สำนักงานการค้าภายในจะเข้าไปตรวจสอบ หากมีความผิดจริงจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ราคาก๊าซหุงต้ม จะทยอยปรับราคาทุกเดือน กิโลกรัมละ 0.50 บาท จากกิโลกรัมละ 18.13 บาท ไปจนถึงราคา 24.82 บาท และจะไม่ให้กระทบครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้กว่า 7 ล้าน 6 แสนครัวเรือน ซึ่งจะได้รับสิทธิในการซื้อก๊าซราคาเดิมตามการใช้จริงไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน กลุ่มแม่ค้า ร้านค้าหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 5 แสนรายทั่วประเทศ จะได้สิทธิซื้อก๊าซราคาเดิมแต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อเดือน โดยจะมีรหัสสำหรับให้ส่งข้อความสั้นไปยังศูนย์เพื่อขอรับสิทธิหนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ
 
4 กันยายน 2556 , 14:47 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่