เวทีเสวนาทักษะชีวิตสู่โลกของงาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการแนะ เตรียมคนตั้งแต่ระดับประถมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

  
     เวทีเสวนาทักษะชีวิตสู่โลกของงาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการแนะ เตรียมคนตั้งแต่ระดับประถมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระบุภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องการแรงงานฝีมือและผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จัดเวทีเสวนาปฏิรูปเครือข่ายผู้นำการเรียนรู้สัญจร ทักษะชีวิตสู่โลกของงาน ตอน ปิดตำรา เปิดหลักสูตร สู่การมีงานทำฉบับ เครือข่ายผู้นำการเรียนรู้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำร่อง 9 โรงเรียน 9 หลักสูตร 9 ผลิตภัณฑ์ เฟส 1 จาก 30 โรงเรียน แก้ปัญหาการเรียนตกต่ำ Drop Out สู่การมีงานทำ สร้างรายได้จริง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 โดยระดมความคิดผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายจักริน วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทชาระมิงค์ จำกัด นายชัดชาด เอกชัยพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อร่วมปรับกระบวนทรรศในการสร้างหลักสูตรการศึกษา เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงงานสู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อมุ่งเป้าไปยังการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา ฝึกทักษะเด็ก เริ่มตั้งแต่ระดับประถม เพื่อให้เด็กทราบความถนัดและพรสวรรค์ส่วนตัว โดยโรงเรียนมีหน้าที่ฝึกเด็ก ให้พร้อมสำหรับก้าวต่อไปในการเลือกทางการศึกษาหรือสายอาชีพ
การนี้ได้มีข้อเสนอที่น่าสนใจทั้งด้านการเตรียมความพร้อมเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ การเปลี่ยนค่านิยมใหม่ที่ไม่ต้องเรียนสายสามัญอย่างเดียว เนื่องจากประเทศไทยยังขาดแรงงานสายอาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แรงงานฝีมือ เชฟ งานบริการที่มีฝีมืออีกจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังต้องฝึกการทำงานเป็นทีม ความอดทน ความรักในองค์กรและความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กด้วย
 
5 กันยายน 2556 , 15:32 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่