ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ระบุ การขึ้นราคาแก้ส LPG ไม่กระทบกับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยมากนัก ไม่ควรฉวยโอกาสขึ้นราคาอาหาร

  
    ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ระบุ การขึ้นราคาแก้ส LPG ไม่กระทบกับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยมากนัก ไม่ควรฉวยโอกาสขึ้นราคาอาหาร เนื่องจากมีการปรับตัวขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้แล้วสองครั้ง
นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงกรณีก๊าซหุงต้ม LPG ปรับราคาขึ้น ภาคส่วนที่กระทบโดยตรงคือผู้ประกอบการอาหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบไม่มากนัก ประกอบกับก่อนหน้านี้ได้มีการปรับราคาค่าอาหารมาก่อนแล้วสองรอบ การขึ้นค่าแก้สครั้งนี้ไม่น่าจะมีการปรับอีก ซึ่งเมื่อคิดเฉลี่ยรายจานแล้ว ก็ขึ้นราคาไม่มาก ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้ซื้อแก้สในราคาเดิมอยู่แล้ว
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า นั้น เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในสังกัดต้องเข้าไปสอดส่อง เพื่อป้องกันการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจของประชาชน ทั้งนี้การขึ้นราคาสินค้าต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
 
5 กันยายน 2556 , 15:36 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่