สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร จัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน

  
     สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร จัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานรับมือกับการแข่งขัน
สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้มีการพัฒนา มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นสื่อกลางประสานงานระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการร้านอาหาร และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เตรียมความเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานว่า จากข้อมูลเมื่อปีที่ผ่าน พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในไทยประมาณ 24 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้มากถึง 800,000 ล้านบาท ยังไม่นับรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวในประเทศไทยเอง แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งเตรียมตัวพร้อมรับไว้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการร้านอาหาร คือ ต้องพัฒนาคุณภาพอาหารและบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นทั้งโอกาสและการเข้าสู่การแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องเตรียมพร้อมรับมือ
ภายในงาน มีการบรรยาย เรื่อง ก้าวไกลไปกับสิงห์ กฎหมายสุราและกฎหมายแรงงาน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เพลง แหล่งเงินทุนหาได้ง่ายไม่ยากเลย และมีการทำกิจกรรมกลุ่มด้วย
 
5 กันยายน 2556 , 16:18 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่