สโมสรนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานรำวงส่งเสริมวัฒนธรรม ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3

  
     สโมสรนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานรำวงส่งเสริมวัฒนธรรม ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3 มีนักศึกษาเเละผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองเเน่น
สโมสรนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานรำวงส่งเสริมวัฒนธรรม ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3 ภายใต้เเนวคิด รำวงโป๊งชึ่ง ภายในงานมีการจัดบูทกิจกรรมจากนักศึกษา ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น กิจกรรมล้วงไข่เเข็ง ซุ้มไทยศึกษา จีออ พาเพลิน เครื่องดื่มป๊อก ปลอดเหล้า เปลี่ยนชีวิต นายอานนท์ พลเเหลม ผู้ริเริ่มการจัดงานรำวงสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรม ไร้เเอลกอฮอล์ ปี 2554 ได้กล่าวว่า การจัดงานรำสังคมได้รับความสนใจเเละได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้ากิจกรรม มีนักศึกษาเเละผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองเเน่น นักศึกษาได้เข้าร่วมกันรณรงค์เเละเข้าใจประเด็นการณรงค์ปลอดเหล้าเป็นอย่างดี ปีนี้ มีกิจกรรมพิเศษ คือ การประกวดเทพีโป๊งชึ่ง มาร่วมสร้างสีสันด้วย
ทั้งนี้ นางสาวธิดาสินี ศรีศักดิ์ดา นายกสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า การจัดงานปีนี้ เน้นการจัดงานเพิ่มความสามัคคีของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา และยังได้ประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีเเอลกอฮอล์บนรถ เพื่อเป็นการเเจ้งกฎหมายใหม่ให้กับนักศึกษาทราบด้วย
 
5 กันยายน 2556 , 17:19 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่