สมาชิกสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด หยุดวิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสารจากสนามบิน เนื่องจาก ไม่ได้รับความธรรมจากการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก

  
     สมาชิกสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด หยุดวิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสารจากสนามบิน เนื่องจาก ไม่ได้รับความธรรมจากการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก พร้อมเตรียมร้องเรียนกับ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ยกเลิกสัมปทาน
นายสิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เปิดเผยถึงกรณีที่รถแท็กซี่มิเตอร์ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด จำนวน 135 คัน หยุดวิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบิน ว่า เนื่องจากสมาชิกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเก็บค่าธรรมเนียมจาก บริษัท เจ็ดยอด บราเดอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เดิมครั้งแรก ปี 2551 จ่ายค่าธรรมเนียมเดือนละ 3,000 บาท ต่อมา เก็บเพิ่มเป็น 7,500 บาทต่อคันต่อเดือน และล่าสุดขอปรับเพิ่มเป็น 9,500 บาทต่อคันและเสียรายปีอีกคันละ 20,000 บาท ถือว่าเป็นอัตราที่สูงเพราะยังมีค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระค่างวดด้วยทั้งนี้ สมาชิกเคยต่อรองกับบริษัทหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ยินยอม จึงขอมติจากทางสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ที่ประชุมจึงมีมติให้รถทั้งหมดหยุดวิ่ง หากมีรถคันไหนวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารจะตัดออกจากสมาชิกสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ด้วย ทั้งนี้ บริษัท เจ็ดยอด บราเดอร์ เป็นคู่สัญญากับการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในสัญญาระบุว่าต้องจัดรถบริการสาธารณะมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารด้วย หากไม่มีก็ถือว่าผิดสัญญา ขณะนี้ จึงอยู่ระหว่างการรอท่าทีว่า บริษัท เจ็ดยอด บราเดอร์ จะยอมเจรจาหรือไม่และหากเพิกเฉยจะเดินหน้าแจ้งให้กับทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยกเลิกสัมปทานเพราะถือว่าทำผิดสัญญาชัดเจน
ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเดือดร้อนของสมาชิกไม่เกี่ยวกับการเมือง
 
5 กันยายน 2556 , 18:23 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์-พงศกร สวท.เชียงใหม่