กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนทางภาคเหนือเตรียมการเฝ้าระวังอุทกภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

  
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนทางภาคเหนือเตรียมการเฝ้าระวังอุทกภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2556
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 1 เรื่องฝนตกหนัก ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2556 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนบริเวณ ภาคเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมโชกแรงในช่วงวันที่ 5 - 7 กันยายน 2556
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนักในระยะ 2 – 3 วันนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก จังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบคือจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน ขอให้ประชาชนระวังอันตราย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปางได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเห็นอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ กรุณาแจ้งสายด่วน 1784 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-5423-0947 ,0-5421-7877 และ โทรสาร 0-5421-8124
 
6 กันยายน 2556 , 12:03 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พงศกร กองแก้ว นศ.ฝึกงาน ม.แม่โจ้