สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนได้เฉลี่ยปีละ 50 เรื่อง

  
     สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนได้เฉลี่ยปีละ 50 เรื่อง จากเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยปีละ 60 เรื่อง อำเภอสันกำแพงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบการร้องเรียนมากที่สุด
นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง เรื่องร้องเรียนที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเฉลี่ยปีละประมาณ 60 เรื่อง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปีละ 50 เรื่อง รวบรวมพยานหลักฐานได้เฉลี่ยไม่เกิน 6 เดือน จากการทำงานของเจ้าหน้าที่ 4 คน เพื่อส่งให้ส่วนกลางดำเนินการ ให้กรรมการพิจารณา เพื่อดูมูลความผิดว่าเพียงพอที่จะตั้งกรรมการไต่สวนหรือมอบหมายพนักงานไต่สวนดำเนินการต่อหรือไม่ ซึ่งเกินครึ่งของเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจะเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประมาณร้อยละ 90 เป็นการกล่าวหาผู้บริหารท้องถิ่น เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเอกสารเท็จ การฮั้ว การดำเนินโครงการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหากมีการแจ้งเบาะแส ป.ป.ช. จะส่งพนักงานไปเก็บหลักฐานก่อน พอเกิดการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น จะนำหลักฐานที่ได้ก่อนหน้านั้นมาประกอบการประมวลผลความทุจริตได้ดี ในส่วนของเรื่องร้องเรียนได้เพิ่มขึ้นจากปีแรก เนื่องจาก หลายเรื่องมีการส่งมาให้ดำเนินการจากส่วนกลาง ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง เป็นพื้นที่ที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ส่วนใหญ่เกี่ยวกับความผิดซ้ำซาก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันการทำงานของ สำนักงาน ป.ป.ช. รวดเร็วขึ้น เพราะมีส่วนภูมิภาค และการตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.เชียงใหม่ ทำให้มีแนวโน้มเรื่องการทุจริตลดลง เพราะถือเป็นการป้องกันและปราบปรามควบคู่กันไป
 
6 กันยายน 2556 , 16:58 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่