งานประกันภัยเพื่อประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกาประกอบธุรกิจประกันภัยภาคเหนือร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดงานประกันภัยเพื่อประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประกันภัยเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ อาคารอารีน่า ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาดอนจั่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 6 ปี ของการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบกับเป็นการเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย หรือกรมธรรม์ประกันภัย 200 ซึ่งจะเริ่มภายในเดือนกันยายน 2556 นี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยได้ทั่วถึงและมีหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว โดยอยากเห็นการประกันชีวิตเป็นกองทุนกลางในความมั่นคงของชีวิต เป็นการวางรากฐานอนาคต ทั้งนี้ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับสามของโลก การเตรียมพร้อมด้วยการประกันภัยเป็นการคิดเผื่ออนาคตและคนที่รัก และยังเป็นการพัฒนาสู่สากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้่นในปี 2558 ด้วย
กิจกรรมในงานมีการออกร้านของธุรกิจประกันภัยต่าง ๆ การแสดงของยุวชนประกันภัย การโชว์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์โดยไม่คิดค่าแรงเพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝน กาดมั่วคนเมือง เกมส์สนุกรับรางวัลมากมาย นอกจากนี้ยังได้พิธีปล่อยคาราวานขับขี่ปลอดภัย ภายใต้ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 อีกด้วย
 
7 กันยายน 2556 , 16:10 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่