ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย ได้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) แล้ว

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย ได้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) แล้ว หลังจากนี้ จะทำให้มีการกำหนดระเบียบในการใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชัดเจนขึ้น
ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทาง F.M. 93.25 MHz. โดยได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ที่ดูแลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) แล้ว โดยมีนายอุดม พัวสกุล อดีตเคยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการ และก่อนมาเป็นประธานกรรมการ ทศท. ล่าสุดได้รับแต่งตั้งมาดูแลสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมอีก 9 คน ในจำนวนนั้น มี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการสำนักงานพิงคนคร(องค์การมหาชน) จะกำหนดระเบียบในการใช้ศูนย์ประชุมฯ เช่น กำหนดอัตราค่าใช้บริการ แบ่งเป็นภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการกำหนด แต่หลังมีคณะกรรมการแล้วจะพิจารณาเรื่องดังกล่าว และระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2556 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จะถูกใช้เป็นสถานที่จัดงาน Thailand-Malaysia World Halal Expo 2013 Chiang Mai หรือ WHEX 2013 ซึ่งถือเป็นงานฮาลาลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่ง
 
8 กันยายน 2556 , 13:47 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่