รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเวียงกุมกามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต้นแบบ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต้นแบบ เบื้องต้นจะใช้งบประมาณ 88 ล้านบาท
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเวียงกุมกามให้เป็นต้นแบบเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด นครโบราณใต้พิภพ โดยเบื้องต้นกำหนดงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว 88 ล้านบาท เป็นงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรม 54 ล้านบาท และของบกลางเพิ่ม 34 ล้านบาท ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานเทศกาลท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ระหว่างเดือนตุลาคม ปีนี้ถึงเดือนเมษายน ปีหน้า ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา ซึ่งเวียงกุมกามเป็นเมืองแม่แบบของจังหวัดเชียงใหม่อายุ 727 ปี ก่อตั้งโดยพญามังราย อดีตเป็นเมืองที่รุ่งเรือง เป็นเส้นทางค้าขายร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการดังกล่าวเพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพื้นที่อื่นในประเทศต่อไป
คาดว่าหลังการพัฒนา จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเวียงกุมกามปีละ 590,000คนต่อปี ทำรายได้เข้าชุมชนปีละประมาณ 170 ล้านบาท ทั้งจากากรจัดแสดงทางวัฒนธรรม การเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าและอาหาร การนำเที่ยวเวียงกุมกามและผลิตสินค้าของที่ระลึก โดยจะมีมัคคุเทศก์อาสาภาษาต่างประเทศดูแลนักท่องเที่ยวด้วย
 
9 กันยายน 2556 , 14:11 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่