ประชุมป้องกันปัญหาการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากที่อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในภาคเหนือ

  
     ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือวางมาตรการป้องกันปัญหาการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากที่อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในภาคเหนือ
พลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งตรวจสอบพบที่ธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า แนวโน้มการทำงานด้านยาเสพติในระยะต่อไป จะเน้นที่ผู้ค้าและผู้ร่วมขบวนการ โดยจะดำเนินการกับผู้ค้า ตรวจสอบเส้นทางการเงิน โดยทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน หากพบพิรุธของการทำธุรกรรมทางการเงิน ขอให้รีบแจ้ง หากตรวจสอบพบจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องขั้นเด็ดขาด สำหรับกรณีที่พบการทำธุรกรรมทางการเงินมีการโอนเงินจำนวนมากที่ธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายนั้นพบการกระทำที่ผิดปกติ และอยู่ในระหว่างการสอบสวน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าโรงงานผลิตอยู่ชายแดนพม่า ซึ่งพม่าไม่มีธนาคาร แล้วขบวนการค้ายาเสพติดมีวิธีชำระเงินอย่างไร เป็นการบ้านที่ทุกฝ่ายต้องขบคิดและเร่งแก้ปัญหา
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวด้วยว่าตราบใดที่โรงงานผลิตอยู่นอกประเทศ ก็เป็นการยากที่จะไปเอาผิด ทำได้ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าประเทศ โดยต้องเน้นที่การตรวจสอบเส้นทางเงินเป็นสำคัญ
 
10 กันยายน 2556 , 17:07 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่