โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

  
     โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 1 ใน 12 แห่งในประเทศไทย
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้จัดพิธีดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ อัญเชิญรางวัลขึ้นบนรถบุษบก แห่รอบเมือง ก่อนจะเข้าไปยังสถานที่จัดงาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ท่ามกลางประชาชนร่วมงานจำนวนมาก มีการแสดงเฉลิมฉลองทั้งตีกลองสะบัดชัยและฟ้อนเล็บโดยช่างฟ้อนหลายร้อยคน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2555 นับเป็นเกียรติยศของโรงเรียน คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผู้แทนพระองค์อ่านสาส์นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวแสดงความยินดีกับทางโรงเรียน
สำหรับโรงสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา ทรงให้กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกสถานศึกษาที่ดีจริงมาเพื่อรับพระราชทานรางวัล โดยจะต้องดี 6 ด้าน คือ นักเรียน ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หลักสูตรต้องทันสมัย มาตรฐาน ด้านบริหารจัดการ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน มีผลงานดีเด่นระดับชาติขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 รางวัล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติวงโยธวาทิต รางวัลสวนพฤกษศาสตร์ขั้นสูง ที่มีเพียง 3 แห่งในประเทศไทย รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และรางวัลรองชนะเลิศมิราเคิลออฟไลฟ์ รางวัลสคูลอวอร์ดจากประเทศอังกฤษ และรางวัลวอลเล่ย์บอลชายหาดทีมชาติ
 
10 กันยายน 2556 , 17:07 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่