แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ปรับปรุงเส้นทางในสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงปางดะ

  
     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ทำการปรับปรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวจราจรจากทางลูกรังให้เป็นผิวทางคอนกรีตในสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงปางดะ
นายวสวัตติ์ ประภัสสร ผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 เปิดเผยว่า แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง ได้จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวจราจรจากทางลูกรังให้เป็นผิวทางคอนกรีต พร้อมทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง โครงการถนนภายในสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย บริษัท สุภาพนา จำกัด เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 19 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาทำการ 120 วัน โดยขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนผู้อาศัยในพื้นที่ของเส้นทางดังกล่าวในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น รวมทั้งปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง Service Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 5326 0649 และ 0 5326 0676
 
10 กันยายน 2556 , 17:16 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่