คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่า อาคารสงฆ์อาพาธ สุจิตฺโต ประจำปี 2556

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่า อาคารสงฆ์อาพาธ สุจิตฺโต ประจำปี 2556 เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ
พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะสงฆ์และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าอาคารสงฆ์อาพาธ “สุจิตฺโต” ประจำปี 2556 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินการนิธิสงฆ์อาพาธ เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าภัตตาหาร และค่าพาหนะ ถวายแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมียอดบริจาคทำบุญในครั้งนี้ ณ วันที่ 10 กันยายน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 1,294,087 บาท
 
11 กันยายน 2556 , 11:43 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่