ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 ย้ำชัด สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา

  
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 ย้ำชัด สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา
นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน เป็นโรคความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ระดับเล็กน้อย ถึงระดับมีโรคแทรกซ้อน มากกว่า 5 แสนคน เนื่องจากพฤติกรรมการนิยมบริโภคอาหารรสเค็ม ซึ่งยังน่าเป็นห่วง และยังพบว่ามีประชากรใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ประมาณร้อยละ 3-5 เป็นโรคเบาหวาน จากการนิยมบริโภคอาหารหวาน มัน นอกจากนี้ ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้ประชาชน นิยมเข้าสังคมมากขึ้น ก่อให้เกิดพฤติกรรมการดื่มและสูบบุหรี่มากขึ้น สร้างปัญหานักดื่ม นักสูบ หน้าใหม่ ตามไปด้วย นอกจากนี้ โรคหูดับ จากการนิยมบริโภคหมูสด ยังเป็นโรคที่พบอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทำให้มีแนวโน้มผู้ป่วยโรคหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรคความดันโลหิต เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ ฝากเน้นย้ำให้ประชาชน ควรมีพฤติกรรมสวมถุงยางอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคเอดส์ และควรสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดการสูญเสีย เนื่องจากประชากรใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เสียชีวิตจากโรคหัวใจ อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และโรคมะเร็ง ตามลำดับ
 
11 กันยายน 2556 , 13:17 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่