สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเทศกาลย่านการค้าพาณิชย์บ้านฮ่อ

  
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี เตรียมจัดเทศกาลย่านการค้าพาณิชย์บ้านฮ่อ เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอิสลามกลางจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดเทศกาลย่านการค้าพาณิชย์บ้านฮ่อ(Halal Street) จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาย่านการค้าพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงและการจำหน่ายสินค้าฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่ การสาธิตการทำอาหารฮาลาล รวมถึงการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายตลาด รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าฮาลาล ที่เป็นศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป
บ้านฮ่อ เป็นย่านการค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเป็นมาที่ยาวนาน ควบคู่กับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่อยู่ของชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลาม มีขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิต รวมทั้ง สินค้าที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ โดยเฉพาะสินค้าฮาลาลมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาก
 
12 กันยายน 2556 , 11:10 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่