ชาวบ้านจากหมู่บ้านโชคดี 1 ขอความช่วยเหลือสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเอกชน ล้อมรั้วที่ดินสาธารณะที่ชาวบ้านใช้มากว่า 30 ปี

  
     ชาวบ้านจากหมู่บ้านโชคดี 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเอกชนรายหนึ่งล้อมรั้วที่ดินสาธารณะที่ชาวบ้านใช้มากว่า 30 ปี
ชาวบ้านจากหมู่บ้านโชคดี 1หมู่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวที่สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรณีที่มีเอกชนรายหนึ่งอ้างสิทธิ์เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนกลางของหมู่บ้านเนื้อที่กว่า 200 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของแท็งค์น้ำ สนามตระกร้อ สนามเปตอง ศาลพระภูมิ และสนามเด็กเล่นชุมชนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้ประโยชน์กว่า 30 ปี โดยเอกชนรายดังกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ซื้อจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนำใบอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลตำบลป่าแดดมายืนยัน และเข้าทำการล้อมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมากและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม
นายอมรศักดิ์ ศุภศิริ ประธานหมู่บ้านโชคดี 1 กล่าวว่าชาวบ้านใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะดังกล่าวมานานกว่า 30 ปี เมื่อเอกชนรายดังกล่าวมาล้อมรั้วก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน เด็กไม่มีที่ออกกำลังกาย จึงได้เดินทางมาขอความเป็นธรรมกับสภาทนายความ หากศาลตัดสินอย่างไร ชาวบ้านก็ยินดีจะยอมรับคำตัดสินของศาล
ขณะที่นายพรศักดิ์ สังข์สังวาล ประธานสภาทนายความ ได้รับเรื่องไว้และกล่าวว่า กรณีดังกล่าวเนื่องจากชาวบ้านมีความเดือดร้อนจริง และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านทั้งหมดใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานกว่า 30 ปี จึงได้รับเรื่องดังกล่าวและเสนอสภาทนายความพิจารณา และจะร้องขอต่อศาลให้คุ้มครองชั่วคราวโดยใช้ความเป็นภาวะจำยอมของเจ้าของทรัพย์ ช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มนี้
 
12 กันยายน 2556 , 17:16 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่