จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเทศกาล สีสันโลก ณ ล้านนา

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเทศกาล สีสันโลก ณ ล้านนา พบการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในไทย และต่างประเทศ การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงในไทย ตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน
นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายพิเชษฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และนายทอดด์ ทองดี ร่วมแถลงข่าว ณ ข่วงประตูท่าแพ ถึงการเตรียมจัดเทศกาล สีสันโลก ณ ล้านนา ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2556 ณ บริเวณประเสริฐแลนด์ กาดเชิงดอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. ชมฟรี และจะมีการจัดสัมมนา รวมนักคิด นักพูด และศิลปิน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น. ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556 ด้วย
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า เทศกาลสีสันโลก ณ ล้านนา Family of Man Festival ถือเป็นอีกงานหนึ่ง ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้กับสนับสนุน เพื่อเป็นกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยนำจุดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลายหลาก เน้นดนตรี วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ มาร่วมจัดแสดง ถือเป็นอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ และจะเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วโลกรู้จัก ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2558 จะต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 2 ล้านล้านบาท การจัดงานดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว
ทั้งนี้ ตลอดการจัดงาน นอกจากจะพบกับการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แล้ว ผู้ชมจะได้พบกับทีมนาฏศิลป์จากอีสานและล้านนา พบกับศิลปินระดับประเทศ ได้แก่ พี สะเดิด จำอวดหน้าม่าน วงไม้เมือง วง The Sis และทีมหิมพาน รวมถึงการแสดงจากชาติพันธุ์ของชาวอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงคณะใหญ่จากเกาหลี อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ด้วย
 
13 กันยายน 2556 , 11:20 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่